Scroll

Scroll

KURUMSAL

1960’lı yılların başında kurulan bir grup: Kaltun…

Bugün 9’u endüstriyel hammadde üretimi ve ticareti, 3’ü enerji, 2’si tarım ve hayvancılık, 1’i ise gemi işletmeciliği olmak üzere 15 şirketi ve 900’ü aşkın çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor; Avrupa ve Kuzey Afrika’daki iştirakleri ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Körfez Ülkeleri’nden Uzak Doğu’ya değin ihracat gerçekleştiren Kaltun Grup, 1 milyar TL’lik cirosu ile Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu taşıyor.

Hakkımızda

Hakkımızda

1960’lı yılların başında kurulan bir grup: Kaltun…

Bugün 9’u endüstriyel hammadde üretimi ve ticareti, 3’ü enerji, 2’si tarım ve hayvancılık, 1’i ise gemi işletmeciliği olmak üzere 15 şirketi ve 900’ü aşkın çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor; Avrupa ve Kuzey Afrika’daki iştirakleri ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Körfez Ülkeleri’nden Uzak Doğu’ya değin ihracat gerçekleştiren Kaltun Grup, 1 milyar TL’lik cirosu ile Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu taşıyor.

Temel ilkeleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeterek sunmak. Dinamik yapısını koruyarak hem mevcut kaynaklarını etkin kullanmak hem de yeni kaynaklar yaratarak girişimlerde bulunmak.

Misyon

Misyon

Temel ilkeleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeterek sunmak. Dinamik yapısını koruyarak hem mevcut kaynaklarını etkin kullanmak hem de yeni kaynaklar yaratarak girişimlerde bulunmak.

Globalde yerel, güvenilir, saygın ve girişimci öncü bir marka olmak.

Vizyon

Vizyon

Globalde yerel, güvenilir, saygın ve girişimci öncü bir marka olmak.

Sosyal sorumluluk politikamız

Kaltun Grubu uzun deneyimlere dayanan birlikte yaşama bilinci olan, etrafındaki toplulukların beklenti ve sorunlarını  anlayabilme yeteneğine sahip, kendisini bu toplulukların bir parçası görerek onunla birlikte büyüyen ve olgunlaşan bir organizasyon olma amacındadır. Çeşitliliğe ve dâhil olmaya olan inancımız, sadece çalışanlarımıza değil, aynı zamanda komşularımıza ve harici paydaşlarımıza duyduğumuz saygının var olma nedenidir.

Grubumuz, Sosyal Sorumluluk projelerini, bağlı olduğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarında belirlenen kriterlere göre planlanmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk şirket politikamız; çalışanlarımız, komşularımız, paydaşlarımız, yatırımcılarımız ve çevreye karşı sorumlu iş anlayışımızı referans almaktadır.

Grubumuz:

 • Yasalara saygılı olmayı,
 • Meşru ve sürdürülebilir işletme faaliyetlerini,
 • Açık ve şeffaf ortaklık ve işbirliği esaslarını,
 • İş ahlakı, dürüstlük ve saygıyı etik değerler olarak benimsemeyi,
 • İş süreçlerinin etkilerini minimize etmeyi,
 • Uzun vadeli projeleri desteklemeyi, hedefleyen ve buna yönelik politikalar üretmeyi ilke edinmiş bir organizasyon olarak bu anlayış etrafında geliştirilen sosyal sorumluluk inisiyatiflerine öncelik vermektedir.

Kaynakları daha etkin kullanmak, çevreye en az etkiyle faaliyetlerimizi sürdürürken komşularımızla iyi ilişkiler kurup onların ihtiyaçlarını anlayarak sorumlu ve sürdürülebilir uzun vadeli katkılar sağlamak hem sorumlu bir işin gereği ve hem de kurumsal bir bakış açısının ağırlıklı çıktılarıdır. Kaltun Grup, dünyanın bize verdiği kaynakları titizlikle kullanarak gelecek nesiller ve kendimiz için dünyaya ve çevreye saygının bir yansıması olduğuna inanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olan Kaltun Grup, ağırlıklı olarak çevresel konular, paydaşlarımızın sorunları, eğitim, istihdam, sağlık, kültür, sanat ve çevresel konularda fark yaratan itibarlı proje ve işlere destek sağlamaktadır. Bu alanlarda verdiğimiz destek ve yaptığımız bağışların ülkemiz için uzun soluklu değer yaratması ana hedef ve beklentimizdir. Topluma katkıda bulunmak ve büyümemizi toplumumuzun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek temel felsefemizi oluşturmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk politikamız

Kaltun Grubu uzun deneyimlere dayanan birlikte yaşama bilinci olan, etrafındaki toplulukların beklenti ve sorunlarını  anlayabilme yeteneğine sahip, kendisini bu toplulukların bir parçası görerek onunla birlikte büyüyen ve olgunlaşan bir organizasyon olma amacındadır. Çeşitliliğe ve dâhil olmaya olan inancımız, sadece çalışanlarımıza değil, aynı zamanda komşularımıza ve harici paydaşlarımıza duyduğumuz saygının var olma nedenidir.

Grubumuz, Sosyal Sorumluluk projelerini, bağlı olduğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarında belirlenen kriterlere göre planlanmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk şirket politikamız; çalışanlarımız, komşularımız, paydaşlarımız, yatırımcılarımız ve çevreye karşı sorumlu iş anlayışımızı referans almaktadır.

Grubumuz:

 • Yasalara saygılı olmayı,
 • Meşru ve sürdürülebilir işletme faaliyetlerini,
 • Açık ve şeffaf ortaklık ve işbirliği esaslarını,
 • İş ahlakı, dürüstlük ve saygıyı etik değerler olarak benimsemeyi,
 • İş süreçlerinin etkilerini minimize etmeyi,
 • Uzun vadeli projeleri desteklemeyi, hedefleyen ve buna yönelik politikalar üretmeyi ilke edinmiş bir organizasyon olarak bu anlayış etrafında geliştirilen sosyal sorumluluk inisiyatiflerine öncelik vermektedir.

Kaynakları daha etkin kullanmak, çevreye en az etkiyle faaliyetlerimizi sürdürürken komşularımızla iyi ilişkiler kurup onların ihtiyaçlarını anlayarak sorumlu ve sürdürülebilir uzun vadeli katkılar sağlamak hem sorumlu bir işin gereği ve hem de kurumsal bir bakış açısının ağırlıklı çıktılarıdır. Kaltun Grup, dünyanın bize verdiği kaynakları titizlikle kullanarak gelecek nesiller ve kendimiz için dünyaya ve çevreye saygının bir yansıması olduğuna inanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olan Kaltun Grup, ağırlıklı olarak çevresel konular, paydaşlarımızın sorunları, eğitim, istihdam, sağlık, kültür, sanat ve çevresel konularda fark yaratan itibarlı proje ve işlere destek sağlamaktadır. Bu alanlarda verdiğimiz destek ve yaptığımız bağışların ülkemiz için uzun soluklu değer yaratması ana hedef ve beklentimizdir. Topluma katkıda bulunmak ve büyümemizi toplumumuzun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek temel felsefemizi oluşturmaktadır.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

 • Doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Müşteri isteklerini zamanında, sürdürülebilir kalitede ve ekonomik olarak sağlamak,
 • Çalışanlar arası iletişimi üst düzeye çıkarmak,
 • Bir işi ilk seferde ve bir defada yapmak,
 • Ülke çıkarlarını da düşünerek rekabet koşullarına ayak uydurmak,
 • Ekonomik ve verimli üretim, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yeni maden sahalarının elde edilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek,
 • Çalışanlara gerekli eğitim, donanım, güven ve yetki konusunda destek sağlamak,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için iş süreçlerimizi sürekli geliştirmek kalite politikamızın ana prensiplerini oluşturur.
white

Kalite

Kalite

 • Doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Müşteri isteklerini zamanında, sürdürülebilir kalitede ve ekonomik olarak sağlamak,
 • Çalışanlar arası iletişimi üst düzeye çıkarmak,
 • Bir işi ilk seferde ve bir defada yapmak,
 • Ülke çıkarlarını da düşünerek rekabet koşullarına ayak uydurmak,
 • Ekonomik ve verimli üretim, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yeni maden sahalarının elde edilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek,
 • Çalışanlara gerekli eğitim, donanım, güven ve yetki konusunda destek sağlamak,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için iş süreçlerimizi sürekli geliştirmek kalite politikamızın ana prensiplerini oluşturur.

Sektörünün öncü kuruluşu olarak ülkemizin çevre ve doğal kaynakların korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve azaltılmasını sürdürülebilir büyüme politikamızın temel prensibi olarak görürüz. Çalışanlarımızın çevresel bilincine sahip olmasını ve bunu sürdürmesini, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini kontrol altında tutmayı hedefleriz.

Bu çerçevede:

 • Rezerv çıkarma işlemlerinde mevcut rezervleri koruyarak ve doğada gereksiz tahribatı önleyerek çalışmak,
 • Terkedilen rezerv ocaklarında çevre düzenlemelerini etkin biçimde gerçekleştirmek,
 • İşleme faaliyetlerimizi çevreye olan etkilerini göz önüne alarak ilgili yasalara, geçerli standartlara ve diğer taahhütlerimize tam uyumlu olarak gerçekleştirmek,
 • Çevre performansının arttırılması amacıyla çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Atıkların azaltılması ve mümkün olduğunda önlenmesini sağlamak,
 • Çevreyi korumaya uygun yeni teknolojiler kullanmak,
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü önlemek veya mümkün olduğu kadar azaltmak,
 • Enerji, ham madde ve doğal kaynak tüketiminin kontrol altında tutulması ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ilgili tarafların çevrenin korunması, çevre risklerinin azaltılması ve üretim, işletme faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasına ilişkin kararlılığımıza katılımını sağlamak, temel ilkelerimiz olarak belirlenmiştir.

Çevre

Çevre

Sektörünün öncü kuruluşu olarak ülkemizin çevre ve doğal kaynakların korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve azaltılmasını sürdürülebilir büyüme politikamızın temel prensibi olarak görürüz. Çalışanlarımızın çevresel bilincine sahip olmasını ve bunu sürdürmesini, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini kontrol altında tutmayı hedefleriz.

Bu çerçevede:

 • Rezerv çıkarma işlemlerinde mevcut rezervleri koruyarak ve doğada gereksiz tahribatı önleyerek çalışmak,
 • Terkedilen rezerv ocaklarında çevre düzenlemelerini etkin biçimde gerçekleştirmek,
 • İşleme faaliyetlerimizi çevreye olan etkilerini göz önüne alarak ilgili yasalara, geçerli standartlara ve diğer taahhütlerimize tam uyumlu olarak gerçekleştirmek,
 • Çevre performansının arttırılması amacıyla çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Atıkların azaltılması ve mümkün olduğunda önlenmesini sağlamak,
 • Çevreyi korumaya uygun yeni teknolojiler kullanmak,
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü önlemek veya mümkün olduğu kadar azaltmak,
 • Enerji, ham madde ve doğal kaynak tüketiminin kontrol altında tutulması ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ilgili tarafların çevrenin korunması, çevre risklerinin azaltılması ve üretim, işletme faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasına ilişkin kararlılığımıza katılımını sağlamak, temel ilkelerimiz olarak belirlenmiştir.

Ege Bölgesi’nin öncü gruplarından olarak, tüm işletmelerimizdede müşteri taleplerine uygun olarak üretim operasyonları gerçekleştiririz.

Taşeronlarımız, misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımızın işlerini güvenli koşullarda gerçekleştirmesi ve işlerini gerçekleştirirken sağlıklarının korunmasına verdiğimiz önem ürünlerimizin kalitesine verdiğimiz önem derecesine eşittir. Bu açıdan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine ilişkin güncel tüm yasa, yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymak, yönetimimiz için yüksek önceliklidir. Tüm kazaların ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanır; faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyerek veya minimize ederek kontrol altında tutmayı hedefleriz.

Bu amaçla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi, temel yönetim ilkelerimiz arasında olup ana çalışma prensiplerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Tüm yönetim birimleri tarafından (üst yönetimden en alt yönetim kademesine), iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konulara çevre ve kaliteye verilen derecede önem veririz.
 • Üretim ya da ekonomik faydalar, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuların önüne alınamaz.
 • Faaliyetlerimiz, yasal düzenlemeler ve diğer gerekliliklere uygun olarak gerçekleştiririz.
 • Tüm faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikelerin ortadan kaldırılması ve varsa risklerin azaltılmasını esas alırız.
 • İş sağlığına ve güvenliğine ilişkin konularda çalışanlarımıza danışır ve katılımlarını sağlarız.
 • Tüm çalışanlarımız ve misafirlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında bilinçli olmasını sağlarız.
 • Yatırımların planlanmasında, İSG teknolojisindeki gelişmeleri göz önünde tutarız.
 • Tüm çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması için kişisel koruyucu ekipmanların uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.
 • Tüm faaliyetlerimizde tehlikelerin kaynağında önlenmesi, esas alınır.

İSG

İsg

Ege Bölgesi’nin öncü gruplarından olarak, tüm işletmelerimizdede müşteri taleplerine uygun olarak üretim operasyonları gerçekleştiririz.

Taşeronlarımız, misafirlerimiz ve tüm çalışanlarımızın işlerini güvenli koşullarda gerçekleştirmesi ve işlerini gerçekleştirirken sağlıklarının korunmasına verdiğimiz önem ürünlerimizin kalitesine verdiğimiz önem derecesine eşittir. Bu açıdan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine ilişkin güncel tüm yasa, yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymak, yönetimimiz için yüksek önceliklidir. Tüm kazaların ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanır; faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyerek veya minimize ederek kontrol altında tutmayı hedefleriz.

Bu amaçla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi, temel yönetim ilkelerimiz arasında olup ana çalışma prensiplerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Tüm yönetim birimleri tarafından (üst yönetimden en alt yönetim kademesine), iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konulara çevre ve kaliteye verilen derecede önem veririz.
 • Üretim ya da ekonomik faydalar, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuların önüne alınamaz.
 • Faaliyetlerimiz, yasal düzenlemeler ve diğer gerekliliklere uygun olarak gerçekleştiririz.
 • Tüm faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikelerin ortadan kaldırılması ve varsa risklerin azaltılmasını esas alırız.
 • İş sağlığına ve güvenliğine ilişkin konularda çalışanlarımıza danışır ve katılımlarını sağlarız.
 • Tüm çalışanlarımız ve misafirlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında bilinçli olmasını sağlarız.
 • Yatırımların planlanmasında, İSG teknolojisindeki gelişmeleri göz önünde tutarız.
 • Tüm çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması için kişisel koruyucu ekipmanların uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.
 • Tüm faaliyetlerimizde tehlikelerin kaynağında önlenmesi, esas alınır.

Kamyon şoförlüğü, bir madendeki en tehlikeli ve kritik görevlerden biri… 

Kaltun Grup olarak bu pozisyon için de kadın istihdamı gerçekleştiriyor, başvuran kadın adaylarımıza C sınıfı ehliyet kursu veriyor, deneme sürüşlerinden sonra istihdam ediyoruz. Kadınların, erkeklere atfedilen işleri yapamayacağı önyargısını yıkmak, kadın istihdamını artırmak, kadına ekonomik ve sosyal haklarını vermek, kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmaya katkı sağlamak amacıyla başladığımız projemizde, 8 kadın şoförümüz eteklerden zirvelere yük indirip çıkarmaya başladı bile.

Kaltun Grup, proje kapsamında şoför istihdamı dışında başka pozisyonlarda da kadın çalışan sayısını artırmaya ve onları layık oldukları daha iyi koşullara taşımaya devam ediyor…

Eteklerden Zirvelere

Eteklerden Zirvelere

Kamyon şoförlüğü, bir madendeki en tehlikeli ve kritik görevlerden biri… 

Kaltun Grup olarak bu pozisyon için de kadın istihdamı gerçekleştiriyor, başvuran kadın adaylarımıza C sınıfı ehliyet kursu veriyor, deneme sürüşlerinden sonra istihdam ediyoruz. Kadınların, erkeklere atfedilen işleri yapamayacağı önyargısını yıkmak, kadın istihdamını artırmak, kadına ekonomik ve sosyal haklarını vermek, kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmaya katkı sağlamak amacıyla başladığımız projemizde, 8 kadın şoförümüz eteklerden zirvelere yük indirip çıkarmaya başladı bile.

Kaltun Grup, proje kapsamında şoför istihdamı dışında başka pozisyonlarda da kadın çalışan sayısını artırmaya ve onları layık oldukları daha iyi koşullara taşımaya devam ediyor…

İNSAN KAYNAKLARI

Şirketin büyüme ve gelişme stratejilerine nesiller boyunca hizmet edecek insan kaynağını kazanmak, geliştirmek ve elde tutmak için gereken sistemleri ve uygulamaları hayata geçirerek, sektöründe örnek şirket gösterilmesine katkı sağlamak.

Politikamız

Politikalar

Şirketin büyüme ve gelişme stratejilerine nesiller boyunca hizmet edecek insan kaynağını kazanmak, geliştirmek ve elde tutmak için gereken sistemleri ve uygulamaları hayata geçirerek, sektöründe örnek şirket gösterilmesine katkı sağlamak.

İnsana Saygı
Tüm paydaşlarımızın değerlerine, ihtiyaçlarına ve fikirlerine karşı saygılı davranır, anlar ve destek oluruz.

Sürdürülebilir Kalite
Güvenilir ve saygın bir marka olmamızı ürün ve hizmetlerimizdeki sürdürülebilir kalite anlayışımıza borçluyuz.

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz ederek olası ihtiyaçları için ürün ve hizmetler sunarız.

Sürekli Gelişim
Değişen ve gelişen dünyada sürdürülebilirliğimizi sağlamak için süreçlerimizin, hizmetlerimizin, insan kaynağımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın gelişimini önemser, kaynak ayırırız.

Çevreye Saygı
Süreçlerimizin her aşamasında dünyamızın sürdürülebilir ekolojik bütünlüğünü ve dengesini korumaya özen gösterir, Kaltun olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde hassasiyetle yerine getiririz.

Değerlerimiz

Değerlerimiz

İnsana Saygı
Tüm paydaşlarımızın değerlerine, ihtiyaçlarına ve fikirlerine karşı saygılı davranır, anlar ve destek oluruz.

Sürdürülebilir Kalite
Güvenilir ve saygın bir marka olmamızı ürün ve hizmetlerimizdeki sürdürülebilir kalite anlayışımıza borçluyuz.

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz ederek olası ihtiyaçları için ürün ve hizmetler sunarız.

Sürekli Gelişim
Değişen ve gelişen dünyada sürdürülebilirliğimizi sağlamak için süreçlerimizin, hizmetlerimizin, insan kaynağımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın gelişimini önemser, kaynak ayırırız.

Çevreye Saygı
Süreçlerimizin her aşamasında dünyamızın sürdürülebilir ekolojik bütünlüğünü ve dengesini korumaya özen gösterir, Kaltun olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde hassasiyetle yerine getiririz.

Kaltun’da başvuru yönetim süreci, işe alım, geliştirme ve kariyer yönetimi alanlarının tanımını aşağıda görebilirsiniz.

Başvuru ve İşe Alım Süreci

Grubumuza yapılan genel başvurular, İnsan Kaynakları Departmanımızca ön değerlendirmeye alınmakta, gerekli görüldüğünde adaylarımızla iletişime geçilmektedir. Grubumuzda her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelik kriterlerimiz bulunmaktadır. İşe alım sürecinde, her pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğuna göre değerlendirme yapılmakta ve tüm çalışanlarımızın göstermesi gereken bilgi, beceri, davranış ve motivasyonların adayda bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

Değerlendirme aşamalarında, yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştirilmekte; yabancı dil bilgisi gerektiren pozisyonlar için de tüm adaylarımızın eşit değerlendirilmesini sağlamak amacı ile yabancı dil seviye tespit sınavı ve çeviri uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca tüm adaylarımız, kişilik envanteri gibi çeşitli dış testlere de tabi tutulmaktadırlar.

Görüşme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızın referans kontrolü yapılmakta ve iş teklifi aşamasına geçilmektedir. İş teklifleri olumlu sonuçlanan adaylarımız, Kaltun’daki kariyer yolculuklarına ilk adımı atmaktadırlar.

Staj Başvuru Süreci

Üniversite 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerine, okullarının öngördüğü staj süreleri boyunca, Grubumuz bünyesinde görevler verilebilmektedir. Kontenjanlarımız doğrultusunda görevlendirilen öğrencilerimiz, iş hayatına dair önemli bir gelişim fırsatı sunduğumuz bu staj dönemi boyunca gözlemlemekte ve bünyemizde açık bir pozisyon olması durumunda, mezuniyetleri sonrası öncelikli olarak değerlendirilmektedirler. Tüm staj programı süresince; Grubumuz ile ilgili üniversiteler ve öğrencilerimiz arasındaki yasal süreçler, eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Yetenek Geliştirme ve Yönetimi

Grubumuza bağlı işletmelerimizin başarı sağlamasında anahtar role sahip olan çalışanlarımızın ve tüm adaylarımızın; işe alımı, eğitilmesi geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan Yetenek Yönetimimiz, bugün İnsan Kaynakları Yönetimimizde temel başarı faktörü haline gelmiştir.

 

Yetenekli insan kaynağımızın keşfedilmesi, geliştirilmesi ve Grubumuz bünyesinde tutulması, ancak uyguladığımız Yetenek Yönetimi Stratejileri ile mümkün olabilmektedir. Bu stratejiler doğrultusunda çalışanlarımıza eğitimler verilmekte, kendilerini geliştirme olanakları tanınmakta ve böylelikle Grubumuza olan bağlılıkları arttırılmaktadır.

Performans Yönetim
Sistemi

Performans Yönetim Sistemi (PYS), iş sonuçlarımızı ölçtüğümüz bir uygulama olmakla birlikte; çalışanlarımızın potansiyellerini artırmalarını sağlayan, çalışanlarımızı motive eden önemli süreçlerimizden biridir.

Performans Yönetim Sistemimiz ile çalışanlarımızdan beklediğimiz iş sonuçları açık ve somut olarak ortaya konmakta ve çalışanlarımıza kendilerinden bekleneni nasıl gerçekleştireceklerine dair yol ve yöntemler gösterilmektedir. Performans Yönetim Sistemi sonuçları; terfi, yetenek yönetimi ve gelişim gibi stratejik İK uygulamalarımız içerisinde önemli bir veri olarak kullanılmaktadır.

Birlikte Gelişiyoruz

Performans Yönetim Sistemimizden aldığımız sonuçlara göre “Birlikte Gelişiyoruz” anlayışıyla çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatları sunulmakta; kişisel, yönetsel ve teknik becerilerini artırmalarına katkıda bulunulmaktadır.

İç ve Dış Eğitimlerle desteklediğimiz “Birlikte Gelişiyoruz” yolculuğu için bir gelişim yol haritası hazırlanılmış ve 10:20:70 modeli üzerinde uygulamaya alınarak takibi yapılmaktadır.

%10 : Çalışanlarımızın teknik eğitim, fuar, görseller ve çeşitli araştırmalarla desteklenmesi sağlanmaktadır.

%20 : Geri bildirimler, mentorluk, performans görüşmeleri ve sosyal etkinliklere katılım şeklinde çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanmaktadır.

%70 : İş başı değerlendirme, rotasyon, görev değişiklikleri ve proje sorumlulukları verilerek  çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanmaktadır.

 

Vizyon ve stratejilerimiz doğrultusunda işimize ve insan kaynağımıza en verimli şekilde liderlik yapacak, değerlerimizi yaşatacak, geliştirecek, gelişimlerini destekleyecek ve yeni liderler yaratacak şekilde ortak liderlik kültürü de grubumuzda başarıyla yaşatılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Grubumuzda görev yapan tüm çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda, organizasyonun ihtiyaçları ve hedeflerine uygun olarak gelişim planları hazırlanmakta ve yıl içerisinde aksaksız uygulanmaktadır. Çalışanlarımıza net ve şeffaf bir biçimde kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için tanımlı, sistemli haritalar oluşturulmaktadır. Yetenek Yönetimi ile pozisyonların yedeklemesi gerçekleştirilmekte, böylelikle Grubumuzun gücü ve esnekliğini artırılmaktadır.

Kariyer

Kariyer

Kaltun’da başvuru yönetim süreci, işe alım, geliştirme ve kariyer yönetimi alanlarının tanımını aşağıda görebilirsiniz.

Başvuru ve İşe Alım Süreci

Grubumuza yapılan genel başvurular insan kaynakları departmanımızca ön değerlendirme kriterlerine tabi tutularak gerekli görüldüğünde adaylarımızla iletişime geçilmektedir. Her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelik kriterlerimiz bulunmaktadır. İşe alım sürecinde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğuna göre değerlendirme yapılır ve sonuç olarak mevcut tüm çalışanlarımızın göstermesi gereken bilgi, beceri, davranış ve motivasyonlardan oluşan yetkinliklerimizi baz alırız.

Değerlendirme aşamalarımızı yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştiririz. Ayrıca, yabancı dil bilgisi gerektiren pozisyonlar için tüm adaylarımızın eşit değerlendirilmesini sağlamak amacı ile yabancı dil seviye tespit sınavı ve çeviri uygulaması yaparız. Ek olarak kişilik envanteri gibi dış testlere de tabi tutulmaktadır.

Görüşme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızın referans kontrolünün ardından iş teklifimizi gerçekleştiririz. İş teklifleri olumlu sonuçlanan adaylarımızın “Kaltun’da Kariyer Yolculuğu’na ilk adımını atmış olur.

Staj Başvuru Süreci

Staj programı olan öğrencilerimiz üniversite 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerine staj süreleri boyunca kendi iç bünyemizde görevler veririz. Staj süresi boyunca kontenjanlarımız doğrultusunda işyerimizi-okul ve öğrencilerimiz arasındaki yasal süreçleri yerine getiririz. Kendilerinin iş hayatına dair önemli bir gelişim fırsatı sunduğumuz bu staj dönemi boyunca öğrencilerimizi süresi boyunca gözlemleriz ve açık pozisyon olması durumunda okul bitimlerinde öncelikli olarak değerlendiririz.

Yetenek Geliştirme ve Yönetimi

İşletmelerimizin başarı sağlamasında anahtar role sahip adaylarımızın ve çalışanlarımızın temel insan kaynakları doğrultusunda işe alımı, eğitilmesi geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan yetenek yönetimimiz bugün insan kaynakları yönetimimizde temel başarı faktörü haline gelmiştir. Yetenekli insan kaynağımızın keşfedilmesi, grubumuz bünyesinde tutulması ancak sahip olduğumuz yetenek yönetimi stratejileri ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca yetenek yönetimimiz ile çalışanlarımıza eğitim ve kendilerini geliştirme olanakları tanınmakta ve bu da onların grubumuza bağlılıklarını arttırmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi (PYS), iş sonuçlarımızı ölçtüğümüz bir uygulama olmakla birlikte; çalışanlarımızın potansiyellerini artırmalarını sağlayan, çalışanlarımızı motive eden önemli süreçlerimizden biridir.

Performans Yönetim Sistemimiz içerisinde; çalışanlarımızdan beklediğimiz iş sonuçlarını açık ve somut olarak ortaya koyar ve çalışanlarımıza kendilerinden bekleneni nasıl gerçekleştireceklerine dair yol gösteririz. Performans Yönetim Sistemi sonuçlarını terfi, yetenek yönetimi ve gelişim gibi stratejik İK uygulamalarımız içerisinde önemli bir veri olarak kullanırız.

Birlikte Gelişiyoruz

Performans Yönetim Sistemimiz’den aldığımız sonuçlara göre “Birlikte Gelişiyoruz” anlayışıyla çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatları sunar ve kişisel, yönetsel ve teknik becerilerini artırmalarına katkıda bulunuruz.

İç ve Dış Eğitimlerle desteklediğimiz “Birlikte Gelişiyoruz” yolculuğu için bir gelişim yol haritası hazırlayarak,10:20:70 modeli üzerinde uygulamaya alarak takibini yapıyoruz.

%10 : Çalışanlarımızın teknik eğitim, fuar, görseller ve çeşitli araştırmalarla desteklenmesini sağlıyoruz.

%20 : Geri bildirimler, mentorluk, performans görüşmeleri ve sosyal etkinliklere katılım şeklinde çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanır.

%70 : İş başı değerlendirme, rotasyon, görev değişiklikleri ve proje sorumlulukları verilerek  çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanır.

Vizyon ve stratejilerimiz doğrultusunda işimize ve insan kaynağımıza en verimli şekilde liderlik yapacak, değerlerimizin yaşatacak yeni liderler yaratmak ve geliştirmek ve gelişimlerini desteklemek amacıyla ortak liderlik kültürünü de yaratmış oluyoruz.

Kariyer Yönetimi

Kaltun Grup’ta görev yapan tüm çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda, organizasyonun ihtiyaçları ve hedeflerine uygun olarak gelişim planlarını hazırlarız ve yıl içerisinde uygularız. Çalışanlarımıza net ve şeffaf bir biçimde kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için tanımlı, sistemli haritalar oluştururuz.

Yetenek Yönetimi ile pozisyonların yedeklemesini gerçekleştirerek, organizasyonlarımızın gücünü ve esnekliğini artırırız.

İLETİŞİM

KALTUN Holding A.Ş.

İletişim Formu

(*Onay verilmeden gönder butonu aktif olmayacaktır.)

İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme Formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Kaltun Holding A.Ş. ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.

Shopping Basket