KURUMSAL

1960’lı yılların başında kurulan bir grup: Kaltun…

Bugün 9’u endüstriyel hammadde üretimi ve ticareti, 3’ü enerji, 2’si tarım ve hayvancılık, 1’i ise gemi işletmeciliği olmak üzere 15 şirketi ve 1700’ü aşkın çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor; Avrupa ve Kuzey Afrika’daki iştirakleri ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Körfez Ülkeleri’nden Uzak Doğu’ya değin ihracat gerçekleştiren Kaltun Grup, 1 milyar TL’lik cirosu ile Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu taşıyor.

Hakkımızda

Hakkımızda

1960’lı yılların başında kurulan bir grup: Kaltun…

Bugün 9’u endüstriyel hammadde üretimi ve ticareti, 3’ü enerji, 2’si tarım ve hayvancılık, 1’i ise gemi işletmeciliği olmak üzere 15 şirketi ve 1700’ü aşkın çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor; Avrupa ve Kuzey Afrika’daki iştirakleri ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Körfez Ülkeleri’nden Uzak Doğu’ya değin ihracat gerçekleştiren Kaltun Grup, 1 milyar TL’lik cirosu ile Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu taşıyor.

Temel ilkeleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeterek sunmak. Dinamik yapısını koruyarak hem mevcut kaynaklarını etkin kullanmak hem de yeni kaynaklar yaratarak girişimlerde bulunmak.

Misyon

Misyon

Temel ilkeleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeterek sunmak. Dinamik yapısını koruyarak hem mevcut kaynaklarını etkin kullanmak hem de yeni kaynaklar yaratarak girişimlerde bulunmak.

Globalde yerel, güvenilir, saygın ve girişimci öncü bir marka olmak.

Vizyon

Vizyon

Globalde yerel, güvenilir, saygın ve girişimci öncü bir marka olmak.

2021

Sürekli, güvenilir, saygın, girişimci bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda güncel teknolojiyi bünyemize adapte ederek ürün ve hizmetlerimizi tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.

2003

Çine'de ilk Flotasyon tesisinin kurulumu gerçekleştirildi.

1996

İlk kimyasal analiz cihazı alındı. Böylelikle tüm üretim ve sevkiyat süreçlerinde tam kontrol sağlandı.

1995

Alımı gerçekleştirilen kırma makinasıyla ilk kırma kapasitesi yükseltildi.

1994

Güllük’te ilk kırma tesisi kuruldu.

1990

Orta Doğu'ya ihracat yapıldı.

1989

İş makinaları "963 paletli kepçe" ve "lastik tekerlekli yükleyici" filoya katıldı. İngiltere'ye ilk ihracat yapıldı.

1988

İstanbul'da öğütme tesisi satın alınarak kurulumu sağlandı.

1987

İlk lastikli yükleyici iş makinası Caterpillar 936 alındı ve Esan Eczacıbaşı'ndan mal tedarikine başlandı.

1980

Üretim ve satışlarımızda artışlar başladı 25-30 bin ton / yıl satış rakamlarına ulaşıldı. Yıkama tamburları ilk kez kullanılarak üretim miktarları 3 bin tondan 7 bin tona çıktı.

1979

Dünyada seramik teknolojisinde değişiklikler meydana geldi.

1977

Yapılan araştırmalar sonunda Çine Gökbel Dağı'nın Seferler Bölgesi'nde potasyum feldspat bulundu.

1975

D6 Dozer satın alındı ve ilk ocak üzeri açma çalışmalarına başlandı. Bünyemizde tava fırınları ve gelberiler el elekleri ile kurutulup Ege Seramik, Çayırova Cam Sanayii ve Paşabahçe Cam Fabrikası'na satışlar başladı.

1973

İlk iş makinası olarak traktör kepçe satın alındı. Söğüt Seramik'ten hisse alındı ve ortak olundu. Aynı zamanda kendilerine hammadde satışına başladı.

1968

Cam Sektörü’ndeki ilk satış, Çayırova Cam Sanayii’ne gerçekleştirildi.

1967

Çineli bir aile olan Raşit Kalkan ile ortaklık imzalandı.

1966

Sümerbank Bozüyük ve Yarımca fabrikalarına ilk satış gerçekleştirildi

1965

Sarıkısık Lokasyonumuz’daki Teliçi Ocağı’nda ilk üretim gerçekleştirildi. İlk kurumsal firma olarak Çanakkale Seramik’e satış yapıldı

1964

Kurucumuz Mehmet Tuncer, bölgemizde ilk kez feldspatı bularak madencilik sektörüne giriş yaptı ve feldspat’ın isim babası oldu

Yolculuğumuz

İNSANA SAYGI
Tüm paydaşlarımızın değerlerine, ihtiyaçlarına ve fikirlerine karşı saygılı davranır, anlar ve destek oluruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE
Güvenilir ve saygın bir marka olmamızı ürün ve hizmetlerimizdeki sürdürülebilir kalite anlayışımıza borçluyuz.

MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz ederek olası ihtiyaçları için ürün ve hizmetler sunarız.

SÜREKLİ GELİŞİM
Değişen ve gelişen dünyada sürdürülebilirliğimizi sağlamak için süreçlerimizin, hizmetlerimizin, insan kaynağımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın gelişimini önemser, kaynak ayırırız.

ÇEVREYE SAYGI
Süreçlerimizin her aşamasında dünyamızın sürdürülebilir ekolojik bütünlüğünü ve dengesini korumaya özen gösterir, Kaltun olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde hassasiyetle yerine getiririz.

Değerlerimiz

Değerlerimiz

İnsana Saygı
Tüm paydaşlarımızın değerlerine, ihtiyaçlarına ve fikirlerine karşı saygılı davranır, anlar ve destek oluruz.

Sürdürülebilir Kalite
Güvenilir ve saygın bir marka olmamızı ürün ve hizmetlerimizdeki sürdürülebilir kalite anlayışımıza borçluyuz.

Müşteri Odaklılık
Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz ederek olası ihtiyaçları için ürün ve hizmetler sunarız.

Sürekli Gelişim
Değişen ve gelişen dünyada sürdürülebilirliğimizi sağlamak için süreçlerimizin, hizmetlerimizin, insan kaynağımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın gelişimini önemser, kaynak ayırırız.

Çevreye Saygı
Süreçlerimizin her aşamasında dünyamızın sürdürülebilir ekolojik bütünlüğünü ve dengesini korumaya özen gösterir, Kaltun olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde hassasiyetle yerine getiririz.

POLİTİKALARIMIZ

Şirketin büyüme ve gelişme stratejilerine nesiller boyunca hizmet edecek insan kaynağını kazanmak, geliştirmek ve elde tutmak için gereken sistemleri ve uygulamaları hayata geçirerek, sektöründe örnek şirket gösterilmesine katkı sağlamak.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Şirketin büyüme ve gelişme stratejilerine nesiller boyunca hizmet edecek insan kaynağını kazanmak, geliştirmek ve elde tutmak için gereken sistemleri ve uygulamaları hayata geçirerek, sektöründe örnek şirket gösterilmesine katkı sağlamak.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Kaltun Grubu uzun deneyimlere dayanan birlikte yaşama bilinci olan, etrafındaki toplulukların beklenti ve sorunlarını  anlayabilme yeteneğine sahip, kendisini bu toplulukların bir parçası görerek onunla birlikte büyüyen ve olgunlaşan bir organizasyon olma amacındadır. Çeşitliliğe ve dâhil olmaya olan inancımız, sadece çalışanlarımıza değil, aynı zamanda komşularımıza ve harici paydaşlarımıza duyduğumuz saygının var olma nedenidir.

Grubumuz, Sosyal Sorumluluk projelerini, bağlı olduğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarında belirlenen kriterlere göre planlanmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk şirket politikamız; çalışanlarımız, komşularımız, paydaşlarımız, yatırımcılarımız ve çevreye karşı sorumlu iş anlayışımızı referans almaktadır.

Grubumuz:

 • Yasalara saygılı olmayı,
 • Meşru ve sürdürülebilir işletme faaliyetlerini,
 • Açık ve şeffaf ortaklık ve işbirliği esaslarını,
 • İş ahlakı, dürüstlük ve saygıyı etik değerler olarak benimsemeyi,
 • İş süreçlerinin etkilerini minimize etmeyi,
 • Uzun vadeli projeleri desteklemeyi, hedefleyen ve buna yönelik politikalar üretmeyi ilke edinmiş bir organizasyon olarak bu anlayış etrafında geliştirilen sosyal sorumluluk inisiyatiflerine öncelik vermektedir.

Kaynakları daha etkin kullanmak, çevreye en az etkiyle faaliyetlerimizi sürdürürken komşularımızla iyi ilişkiler kurup onların ihtiyaçlarını anlayarak sorumlu ve sürdürülebilir uzun vadeli katkılar sağlamak hem sorumlu bir işin gereği ve hem de kurumsal bir bakış açısının ağırlıklı çıktılarıdır. Kaltun Grup, dünyanın bize verdiği kaynakları titizlikle kullanarak gelecek nesiller ve kendimiz için dünyaya ve çevreye saygının bir yansıması olduğuna inanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olan Kaltun Grup, ağırlıklı olarak çevresel konular, paydaşlarımızın sorunları, eğitim, istihdam, sağlık, kültür, sanat ve çevresel konularda fark yaratan itibarlı proje ve işlere destek sağlamaktadır. Bu alanlarda verdiğimiz destek ve yaptığımız bağışların ülkemiz için uzun soluklu değer yaratması ana hedef ve beklentimizdir. Topluma katkıda bulunmak ve büyümemizi toplumumuzun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek temel felsefemizi oluşturmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Kaltun Grubu uzun deneyimlere dayanan birlikte yaşama bilinci olan, etrafındaki toplulukların beklenti ve sorunlarını  anlayabilme yeteneğine sahip, kendisini bu toplulukların bir parçası görerek onunla birlikte büyüyen ve olgunlaşan bir organizasyon olma amacındadır. Çeşitliliğe ve dâhil olmaya olan inancımız, sadece çalışanlarımıza değil, aynı zamanda komşularımıza ve harici paydaşlarımıza duyduğumuz saygının var olma nedenidir.

Grubumuz, Sosyal Sorumluluk projelerini, bağlı olduğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarında belirlenen kriterlere göre planlanmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk şirket politikamız; çalışanlarımız, komşularımız, paydaşlarımız, yatırımcılarımız ve çevreye karşı sorumlu iş anlayışımızı referans almaktadır.

Grubumuz:

 • Yasalara saygılı olmayı,
 • Meşru ve sürdürülebilir işletme faaliyetlerini,
 • Açık ve şeffaf ortaklık ve işbirliği esaslarını,
 • İş ahlakı, dürüstlük ve saygıyı etik değerler olarak benimsemeyi,
 • İş süreçlerinin etkilerini minimize etmeyi,
 • Uzun vadeli projeleri desteklemeyi, hedefleyen ve buna yönelik politikalar üretmeyi ilke edinmiş bir organizasyon olarak bu anlayış etrafında geliştirilen sosyal sorumluluk inisiyatiflerine öncelik vermektedir.

Kaynakları daha etkin kullanmak, çevreye en az etkiyle faaliyetlerimizi sürdürürken komşularımızla iyi ilişkiler kurup onların ihtiyaçlarını anlayarak sorumlu ve sürdürülebilir uzun vadeli katkılar sağlamak hem sorumlu bir işin gereği ve hem de kurumsal bir bakış açısının ağırlıklı çıktılarıdır. Kaltun Grup, dünyanın bize verdiği kaynakları titizlikle kullanarak gelecek nesiller ve kendimiz için dünyaya ve çevreye saygının bir yansıması olduğuna inanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun önemi ve toplumdaki lider rolünün bilincinde olan Kaltun Grup, ağırlıklı olarak çevresel konular, paydaşlarımızın sorunları, eğitim, istihdam, sağlık, kültür, sanat ve çevresel konularda fark yaratan itibarlı proje ve işlere destek sağlamaktadır. Bu alanlarda verdiğimiz destek ve yaptığımız bağışların ülkemiz için uzun soluklu değer yaratması ana hedef ve beklentimizdir. Topluma katkıda bulunmak ve büyümemizi toplumumuzun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek temel felsefemizi oluşturmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaltun Grup olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasının ve sürdürülmesinin yasal gerekliliklere uygunluk kadar önemli olduğunun bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız.

Çalışanlarımızın kalite bilincine sahip olmasını ve bunu sürdürmesini, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde faaliyetlerimizi kontrol altında yürütmeyi hedefliyoruz.

Bu çerçevede temel çalışma prensiplerimiz belirlenmiştir:

 • Doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Müşteri isteklerini zamanında, sürdürülebilir kalitede ve ekonomik olarak karşılamak,
 • Yasalarla belirlenmiş olan tüm yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 • Üretimi verimli ve çevreye en az zararla gerçekleştirmek,
 • Yeni ürünlerin geliştirilmesi için araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmek,
 • Yeni maden sahalarının elde edilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmek,
 • Çalışanlarımızın niteliklerini iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalarını sağlamak,
 • Etik kurallara uymak,
 • Süreçlerimizde uygun olan her alanda yeni teknolojileri kullanmak,
 • Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri planlamak, kaynakları temin etmek,
white

Kalite

Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaltun Grup olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasının ve sürdürülmesinin yasal gerekliliklere uygunluk kadar önemli olduğunun bilinci içinde faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız.

Çalışanlarımızın kalite bilincine sahip olmasını ve bunu sürdürmesini, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde faaliyetlerimizi kontrol altında yürütmeyi hedefliyoruz.

Bu çerçevede temel çalışma prensiplerimiz belirlenmiştir:

 • Doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Müşteri isteklerini zamanında, sürdürülebilir kalitede ve ekonomik olarak karşılamak,
 • Yasalarla belirlenmiş olan tüm yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 • Üretimi verimli ve çevreye en az zararla gerçekleştirmek,
 • Yeni ürünlerin geliştirilmesi için araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmek,
 • Yeni maden sahalarının elde edilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını sürdürmek,
 • Çalışanlarımızın niteliklerini iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalarını sağlamak,
 • Etik kurallara uymak,
 • Süreçlerimizde uygun olan her alanda yeni teknolojileri kullanmak,
 • Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri planlamak, kaynakları temin etmek,
 •  

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve azaltılmasını sürdürülebilir büyüme politikamızın temel prensibi olarak görüyoruz.

Çalışanlarımızın çevresel bilincine sahip olmasını ve bunu sürdürmesini, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini kontrol altında tutmayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede:

 • Maden çıkarma işlemlerinde mevcut rezervleri koruyarak ve doğada gereksiz tahribatı önleyerek çalışmak,
 • Terk edilen ocaklarda çevre düzenlemelerini etkin biçimde gerçekleştirmek
 • İşleme faaliyetlerimizi çevreye olan etkilerini göz önüne alarak ilgili yasalara, geçerli standartlara ve diğer taahhütlerimize tam uyumlu olarak gerçekleştirmek
 • Çevre performansının arttırılması amacıyla çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Atıkların azaltılması ve mümkün olduğunda önlenmesini sağlamak,
 • Çevreyi korumaya uygun yeni teknolojiler kullanmak,
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü önlemek veya mümkün olduğu kadar azaltmak,
 • Enerji, ham madde ve doğal kaynak tüketiminin kontrol altında tutulması ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ilgili tarafların çevrenin korunması, çevre risklerinin azaltılması ve üretim, işletme faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasına ilişkin kararlılığımıza katılımını sağlamak,

temel ilkeler olarak belirlenmiştir.

Çevre

Çevre

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve azaltılmasını sürdürülebilir büyüme politikamızın temel prensibi olarak görüyoruz.

Çalışanlarımızın çevresel bilincine sahip olmasını ve bunu sürdürmesini, müşterilerimiz, taşeronlarımız, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızla iş birliği içinde faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini kontrol altında tutmayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede:

 • Maden çıkarma işlemlerinde mevcut rezervleri koruyarak ve doğada gereksiz tahribatı önleyerek çalışmak,
 • Terk edilen ocaklarda çevre düzenlemelerini etkin biçimde gerçekleştirmek
 • İşleme faaliyetlerimizi çevreye olan etkilerini göz önüne alarak ilgili yasalara, geçerli standartlara ve diğer taahhütlerimize tam uyumlu olarak gerçekleştirmek
 • Çevre performansının arttırılması amacıyla çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Atıkların azaltılması ve mümkün olduğunda önlenmesini sağlamak,
 • Çevreyi korumaya uygun yeni teknolojiler kullanmak,
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü önlemek veya mümkün olduğu kadar azaltmak,
 • Enerji, ham madde ve doğal kaynak tüketiminin kontrol altında tutulması ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ilgili tarafların çevrenin korunması, çevre risklerinin azaltılması ve üretim, işletme faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasına ilişkin kararlılığımıza katılımını sağlamak,

temel ilkeler olarak belirlenmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımız, misafirlerimiz ve taşeronlarımızın işlerini güvenli koşullarda gerçekleştirmesi ve işlerini gerçekleştirirken sağlıklarının korunmasına verdiğimiz önem ürünümüzün kalitesine verdiğimiz önem derecesine eşittir. Bu açıdan çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin güncel tüm yasa ve yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymak yönetimimiz için yüksek önceliklidir. Tüm kazaların ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanıyoruz; faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyerek veya minimize ederek kontrol altında tutmayı hedefliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirilmesi temel yönetim ilkelerimiz arasında olup ana çalışma prensiplerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Tüm yönetim birimleri tarafından (üst yönetimden en alt yönetim kademesine), iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konulara çevre ve kaliteye verilen derecede önem verilecektir.
 • Üretim ya da ekonomik faydalar çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuların önüne alınamaz.
 • Faaliyetlerimiz yasal düzenlemeler ve diğer gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikelerin ortadan kaldırılması ve varsa risklerin azaltılması esas alınacaktır.
 • İş sağlığına ve güvenliğine ilişkin konularda çalışanlarımıza danışılacak ve katılımları sağlanacaktır.
 • Tüm çalışanlarımız ve misafirlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında bilinçli olması sağlanacaktır.
 • Yatırımların planlanmasında İSG teknolojisindeki gelişmeler göz önünde tutulacaktır.
 • Tüm çalışanlar ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması için kişisel koruyucu ekipmanlar uluslararası standartlara uygun olacaktır.
 • Tüm faaliyetlerde tehlikelerin kaynağında önlenmesi esas alınacaktır.

İSG

İsg

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımız, misafirlerimiz ve taşeronlarımızın işlerini güvenli koşullarda gerçekleştirmesi ve işlerini gerçekleştirirken sağlıklarının korunmasına verdiğimiz önem ürünümüzün kalitesine verdiğimiz önem derecesine eşittir. Bu açıdan çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin güncel tüm yasa ve yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymak yönetimimiz için yüksek önceliklidir. Tüm kazaların ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanıyoruz; faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyerek veya minimize ederek kontrol altında tutmayı hedefliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirilmesi temel yönetim ilkelerimiz arasında olup ana çalışma prensiplerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Tüm yönetim birimleri tarafından (üst yönetimden en alt yönetim kademesine), iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konulara çevre ve kaliteye verilen derecede önem verilecektir.
 • Üretim ya da ekonomik faydalar çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuların önüne alınamaz.
 • Faaliyetlerimiz yasal düzenlemeler ve diğer gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikelerin ortadan kaldırılması ve varsa risklerin azaltılması esas alınacaktır.
 • İş sağlığına ve güvenliğine ilişkin konularda çalışanlarımıza danışılacak ve katılımları sağlanacaktır.
 • Tüm çalışanlarımız ve misafirlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında bilinçli olması sağlanacaktır.
 • Yatırımların planlanmasında İSG teknolojisindeki gelişmeler göz önünde tutulacaktır.
 • Tüm çalışanlar ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin korunması için kişisel koruyucu ekipmanlar uluslararası standartlara uygun olacaktır.
 • Tüm faaliyetlerde tehlikelerin kaynağında önlenmesi esas alınacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Feldspat madeninin Türkiye’de cam üretim sektöründe girdi olarak kullanıma alınmasında öncü olan Kaltun Madencilik San. Nak. ve Akr. Tic. A.Ş. çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki prensipleri benimsemiştir.

 • Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik prensibine bağlı olarak sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütürüz.
 • Küresel alanda faaliyet gösterdiğimiz sektördeki müşterilerimize uluslararası standartlara göre kabul gören ve yüksek kalitede ürünler sunarız.
 • Faaliyetlerimizin çevre ve sosyal yapı üstündeki etkilerini izler, ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkileri ortadan kaldırmak veya azaltmak için ilgili süreçlerimizi iyileştiririz.
 • İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.
 • Faaliyetlerimizde çevre boyutlarını, iş güvenliğini, ekonomik faktörleri ve yüksek kaliteyi ön planda tutarak müşteri gözünde güvenilirliği sağlarız.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgelerin kalkınmasına katkı sağlarız.
 • Türkiye’de yüzlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. Bölge halkına destek olarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.
 • Tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde, etik kurallara bağlı kalarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütürüz.
 • Geleceğe dönük risklerimizi azaltmak ve kalıcı ilişkiler kurmamızı ve sürdürmemizi sağlamak amacıyla paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alır ve stratejilerimizi bunlara göre yönlendiririz.
 • Tüm faaliyetlerimizi insan haklarına saygılı bir şekilde gerçekleştiririz. Ayrımcılık yapılmaması ve fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve paydaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • Çalışanlarımız en önemli paydaşlarımızdır. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunarız. Çalışanlarımızı kendilerini geliştirmeleri için cesaretlendirir ve gerekli desteği yaparız.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Feldspat madeninin Türkiye’de cam üretim sektöründe girdi olarak kullanıma alınmasında öncü olan Kaltun Madencilik San. Nak. ve Akr. Tic. A.Ş. çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki prensipleri benimsemiştir.

 • Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik prensibine bağlı olarak sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütürüz.
 • Küresel alanda faaliyet gösterdiğimiz sektördeki müşterilerimize uluslararası standartlara göre kabul gören ve yüksek kalitede ürünler sunarız.
 • Faaliyetlerimizin çevre ve sosyal yapı üstündeki etkilerini izler, ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkileri ortadan kaldırmak veya azaltmak için ilgili süreçlerimizi iyileştiririz.
 • İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.
 • Faaliyetlerimizde çevre boyutlarını, iş güvenliğini, ekonomik faktörleri ve yüksek kaliteyi ön planda tutarak müşteri gözünde güvenilirliği sağlarız.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgelerin kalkınmasına katkı sağlarız.
 • Türkiye’de yüzlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. Bölge halkına destek olarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.
 • Tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde, etik kurallara bağlı kalarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütürüz.
 • Geleceğe dönük risklerimizi azaltmak ve kalıcı ilişkiler kurmamızı ve sürdürmemizi sağlamak amacıyla paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alır ve stratejilerimizi bunlara göre yönlendiririz.
 • Tüm faaliyetlerimizi insan haklarına saygılı bir şekilde gerçekleştiririz. Ayrımcılık yapılmaması ve fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve paydaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • Çalışanlarımız en önemli paydaşlarımızdır. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunarız. Çalışanlarımızı kendilerini geliştirmeleri için cesaretlendirir ve gerekli desteği yaparız.

Kamyon şoförlüğü, bir madendeki en tehlikeli ve kritik görevlerden biri… 

Kaltun Grup olarak bu pozisyon için de kadın istihdamı gerçekleştiriyor, başvuran kadın adaylarımıza C sınıfı ehliyet kursu veriyor, deneme sürüşlerinden sonra istihdam ediyoruz. Kadınların, erkeklere atfedilen işleri yapamayacağı önyargısını yıkmak, kadın istihdamını artırmak, kadına ekonomik ve sosyal haklarını vermek, kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmaya katkı sağlamak amacıyla başladığımız projemizde, 8 kadın şoförümüz eteklerden zirvelere yük indirip çıkarmaya başladı bile.

Kaltun Grup, proje kapsamında şoför istihdamı dışında başka pozisyonlarda da kadın çalışan sayısını artırmaya ve onları layık oldukları daha iyi koşullara taşımaya devam ediyor…

Eteklerden Zirvelere

Eteklerden Zirvelere

Kamyon şoförlüğü, bir madendeki en tehlikeli ve kritik görevlerden biri… 

Kaltun Grup olarak bu pozisyon için de kadın istihdamı gerçekleştiriyor, başvuran kadın adaylarımıza C sınıfı ehliyet kursu veriyor, deneme sürüşlerinden sonra istihdam ediyoruz. Kadınların, erkeklere atfedilen işleri yapamayacağı önyargısını yıkmak, kadın istihdamını artırmak, kadına ekonomik ve sosyal haklarını vermek, kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmaya katkı sağlamak amacıyla başladığımız projemizde, 8 kadın şoförümüz eteklerden zirvelere yük indirip çıkarmaya başladı bile.

Kaltun Grup, proje kapsamında şoför istihdamı dışında başka pozisyonlarda da kadın çalışan sayısını artırmaya ve onları layık oldukları daha iyi koşullara taşımaya devam ediyor…

Kaltun’da başvuru yönetim süreci, işe alım, geliştirme ve kariyer yönetimi alanlarının tanımını aşağıda görebilirsiniz.

Başvuru ve İşe Alım Süreci

Grubumuza yapılan genel başvurular, İnsan Kaynakları Departmanımızca ön değerlendirmeye alınmakta, gerekli görüldüğünde adaylarımızla iletişime geçilmektedir. Grubumuzda her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelik kriterlerimiz bulunmaktadır. İşe alım sürecinde, her pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğuna göre değerlendirme yapılmakta ve tüm çalışanlarımızın göstermesi gereken bilgi, beceri, davranış ve motivasyonların adayda bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

Değerlendirme aşamalarında, yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştirilmekte; yabancı dil bilgisi gerektiren pozisyonlar için de tüm adaylarımızın eşit değerlendirilmesini sağlamak amacı ile yabancı dil seviye tespit sınavı ve çeviri uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca tüm adaylarımız, kişilik envanteri gibi çeşitli dış testlere de tabi tutulmaktadırlar.

Görüşme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızın referans kontrolü yapılmakta ve iş teklifi aşamasına geçilmektedir. İş teklifleri olumlu sonuçlanan adaylarımız, Kaltun’daki kariyer yolculuklarına ilk adımı atmaktadırlar.

Staj Başvuru Süreci

Üniversite 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerine, okullarının öngördüğü staj süreleri boyunca, Grubumuz bünyesinde görevler verilebilmektedir. Kontenjanlarımız doğrultusunda görevlendirilen öğrencilerimiz, iş hayatına dair önemli bir gelişim fırsatı sunduğumuz bu staj dönemi boyunca gözlemlemekte ve bünyemizde açık bir pozisyon olması durumunda, mezuniyetleri sonrası öncelikli olarak değerlendirilmektedirler. Tüm staj programı süresince; Grubumuz ile ilgili üniversiteler ve öğrencilerimiz arasındaki yasal süreçler, eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Yetenek Geliştirme ve Yönetimi

Grubumuza bağlı işletmelerimizin başarı sağlamasında anahtar role sahip olan çalışanlarımızın ve tüm adaylarımızın; işe alımı, eğitilmesi geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan Yetenek Yönetimimiz, bugün İnsan Kaynakları Yönetimimizde temel başarı faktörü haline gelmiştir.

 

Yetenekli insan kaynağımızın keşfedilmesi, geliştirilmesi ve Grubumuz bünyesinde tutulması, ancak uyguladığımız Yetenek Yönetimi Stratejileri ile mümkün olabilmektedir. Bu stratejiler doğrultusunda çalışanlarımıza eğitimler verilmekte, kendilerini geliştirme olanakları tanınmakta ve böylelikle Grubumuza olan bağlılıkları arttırılmaktadır.

Performans Yönetim
Sistemi

Performans Yönetim Sistemi (PYS), iş sonuçlarımızı ölçtüğümüz bir uygulama olmakla birlikte; çalışanlarımızın potansiyellerini artırmalarını sağlayan, çalışanlarımızı motive eden önemli süreçlerimizden biridir.

Performans Yönetim Sistemimiz ile çalışanlarımızdan beklediğimiz iş sonuçları açık ve somut olarak ortaya konmakta ve çalışanlarımıza kendilerinden bekleneni nasıl gerçekleştireceklerine dair yol ve yöntemler gösterilmektedir. Performans Yönetim Sistemi sonuçları; terfi, yetenek yönetimi ve gelişim gibi stratejik İK uygulamalarımız içerisinde önemli bir veri olarak kullanılmaktadır.

Birlikte Gelişiyoruz

Performans Yönetim Sistemimizden aldığımız sonuçlara göre “Birlikte Gelişiyoruz” anlayışıyla çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatları sunulmakta; kişisel, yönetsel ve teknik becerilerini artırmalarına katkıda bulunulmaktadır.

İç ve Dış Eğitimlerle desteklediğimiz “Birlikte Gelişiyoruz” yolculuğu için bir gelişim yol haritası hazırlanılmış ve 10:20:70 modeli üzerinde uygulamaya alınarak takibi yapılmaktadır.

%10 : Çalışanlarımızın teknik eğitim, fuar, görseller ve çeşitli araştırmalarla desteklenmesi sağlanmaktadır.

%20 : Geri bildirimler, mentorluk, performans görüşmeleri ve sosyal etkinliklere katılım şeklinde çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanmaktadır.

%70 : İş başı değerlendirme, rotasyon, görev değişiklikleri ve proje sorumlulukları verilerek  çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanmaktadır.

 

Vizyon ve stratejilerimiz doğrultusunda işimize ve insan kaynağımıza en verimli şekilde liderlik yapacak, değerlerimizi yaşatacak, geliştirecek, gelişimlerini destekleyecek ve yeni liderler yaratacak şekilde ortak liderlik kültürü de grubumuzda başarıyla yaşatılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Grubumuzda görev yapan tüm çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda, organizasyonun ihtiyaçları ve hedeflerine uygun olarak gelişim planları hazırlanmakta ve yıl içerisinde aksaksız uygulanmaktadır. Çalışanlarımıza net ve şeffaf bir biçimde kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için tanımlı, sistemli haritalar oluşturulmaktadır. Yetenek Yönetimi ile pozisyonların yedeklemesi gerçekleştirilmekte, böylelikle Grubumuzun gücü ve esnekliğini artırılmaktadır.

Kariyer

Kariyer

Kaltun’da başvuru yönetim süreci, işe alım, geliştirme ve kariyer yönetimi alanlarının tanımını aşağıda görebilirsiniz.

Başvuru ve İşe Alım Süreci

Grubumuza yapılan genel başvurular insan kaynakları departmanımızca ön değerlendirme kriterlerine tabi tutularak gerekli görüldüğünde adaylarımızla iletişime geçilmektedir. Her pozisyon için belirlenmiş yetkinlik ve nitelik kriterlerimiz bulunmaktadır. İşe alım sürecinde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğuna göre değerlendirme yapılır ve sonuç olarak mevcut tüm çalışanlarımızın göstermesi gereken bilgi, beceri, davranış ve motivasyonlardan oluşan yetkinliklerimizi baz alırız.

Değerlendirme aşamalarımızı yetkinlik bazlı mülakatlar gerçekleştiririz. Ayrıca, yabancı dil bilgisi gerektiren pozisyonlar için tüm adaylarımızın eşit değerlendirilmesini sağlamak amacı ile yabancı dil seviye tespit sınavı ve çeviri uygulaması yaparız. Ek olarak kişilik envanteri gibi dış testlere de tabi tutulmaktadır.

Görüşme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızın referans kontrolünün ardından iş teklifimizi gerçekleştiririz. İş teklifleri olumlu sonuçlanan adaylarımızın “Kaltun’da Kariyer Yolculuğu’na ilk adımını atmış olur.

Staj Başvuru Süreci

Staj programı olan öğrencilerimiz üniversite 4. sınıf ya da yüksek lisans öğrencilerine staj süreleri boyunca kendi iç bünyemizde görevler veririz. Staj süresi boyunca kontenjanlarımız doğrultusunda işyerimizi-okul ve öğrencilerimiz arasındaki yasal süreçleri yerine getiririz. Kendilerinin iş hayatına dair önemli bir gelişim fırsatı sunduğumuz bu staj dönemi boyunca öğrencilerimizi süresi boyunca gözlemleriz ve açık pozisyon olması durumunda okul bitimlerinde öncelikli olarak değerlendiririz.

Yetenek Geliştirme ve Yönetimi

İşletmelerimizin başarı sağlamasında anahtar role sahip adaylarımızın ve çalışanlarımızın temel insan kaynakları doğrultusunda işe alımı, eğitilmesi geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması sürecini kapsayan yetenek yönetimimiz bugün insan kaynakları yönetimimizde temel başarı faktörü haline gelmiştir. Yetenekli insan kaynağımızın keşfedilmesi, grubumuz bünyesinde tutulması ancak sahip olduğumuz yetenek yönetimi stratejileri ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca yetenek yönetimimiz ile çalışanlarımıza eğitim ve kendilerini geliştirme olanakları tanınmakta ve bu da onların grubumuza bağlılıklarını arttırmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi (PYS), iş sonuçlarımızı ölçtüğümüz bir uygulama olmakla birlikte; çalışanlarımızın potansiyellerini artırmalarını sağlayan, çalışanlarımızı motive eden önemli süreçlerimizden biridir.

Performans Yönetim Sistemimiz içerisinde; çalışanlarımızdan beklediğimiz iş sonuçlarını açık ve somut olarak ortaya koyar ve çalışanlarımıza kendilerinden bekleneni nasıl gerçekleştireceklerine dair yol gösteririz. Performans Yönetim Sistemi sonuçlarını terfi, yetenek yönetimi ve gelişim gibi stratejik İK uygulamalarımız içerisinde önemli bir veri olarak kullanırız.

Birlikte Gelişiyoruz

Performans Yönetim Sistemimiz’den aldığımız sonuçlara göre “Birlikte Gelişiyoruz” anlayışıyla çalışanlarımıza kendilerini geliştirme fırsatları sunar ve kişisel, yönetsel ve teknik becerilerini artırmalarına katkıda bulunuruz.

İç ve Dış Eğitimlerle desteklediğimiz “Birlikte Gelişiyoruz” yolculuğu için bir gelişim yol haritası hazırlayarak,10:20:70 modeli üzerinde uygulamaya alarak takibini yapıyoruz.

%10 : Çalışanlarımızın teknik eğitim, fuar, görseller ve çeşitli araştırmalarla desteklenmesini sağlıyoruz.

%20 : Geri bildirimler, mentorluk, performans görüşmeleri ve sosyal etkinliklere katılım şeklinde çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanır.

%70 : İş başı değerlendirme, rotasyon, görev değişiklikleri ve proje sorumlulukları verilerek  çalışanlarımızın desteklenmesi sağlanır.

Vizyon ve stratejilerimiz doğrultusunda işimize ve insan kaynağımıza en verimli şekilde liderlik yapacak, değerlerimizin yaşatacak yeni liderler yaratmak ve geliştirmek ve gelişimlerini desteklemek amacıyla ortak liderlik kültürünü de yaratmış oluyoruz.

Kariyer Yönetimi

Kaltun Grup’ta görev yapan tüm çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda, organizasyonun ihtiyaçları ve hedeflerine uygun olarak gelişim planlarını hazırlarız ve yıl içerisinde uygularız. Çalışanlarımıza net ve şeffaf bir biçimde kariyer yollarında ilerleyebilmeleri için tanımlı, sistemli haritalar oluştururuz.

Yetenek Yönetimi ile pozisyonların yedeklemesini gerçekleştirerek, organizasyonlarımızın gücünü ve esnekliğini artırırız.

İLETİŞİM

İletişime geçmek istediğiniz birimi seçin ↓

Shopping Basket